Back

Πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών: Ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας γονέας

Πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών : Ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας γονέας

Θεόδωρος Μερτσανίδης

Επίλεξε την online εκπαίδευση με την στήριξη της e-Noesis!

Μάθε περισσότερα

Την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι Έλληνες απομακρύνονται από τη χώρα μας προς τη βορειοκεντρική Ευρώπη με σκοπό να εξελιχθούν επαγγελματικά και να εντοπίσουν ευκαιρίες που ενδεχομένως να μην υπάρχουν στην Ελλάδα.

 

H ομογένεια συνεχώς πληθαίνει, συνεπώς και ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών.

 

Στην e-Noesis, έχοντας συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια με πολλούς ομογενείς γονείς και μαθητές  και έχοντας αντιληφθεί τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, συγκεντρώνουμε σε αυτό το άρθρο όλες τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρει οποιοσδήποτε συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις με τους ομογενείς σε θέματα που αφορούν τη διαδικασία συμμετοχής, τις ομάδες προσανατολισμού που καλούνται να διαλέξουν οι υποψήφιοι καθώς επίσης και το επίπεδο δυσκολίας σε σύγκριση με αυτές των γηγενών.

 

Κατηγορίες υποψηφίων

 

Οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ομογενών βασίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες :

 

  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

 

  • ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ,ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ.

 

  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ).

 

  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ).

 

  • ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ).

Σε κάθε κατηγορία θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις τόσο για τους γονείς σε θέματα όπως η διαμονή στο εξωτερικό τα τελευταία έτη, όσο και για τους υποψηφίους σε θέματα όπως η  φοίτηση σε ελληνικά σχολεία εσωτερικού ή εξωτερικού.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης σε κάποια από τις 5 κατηγορίες μπορείς να βρεις στις οδηγίες του υπουργείου παιδείας (σελίδες 4 έως 20)

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις και σε περίπτωση επιτυχίας,  υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών επιτυχίας τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το δικαίωμα υπαγωγής τους στην ειδική κατηγορία.

 

Στη συνέχεια η Γραμματεία της Σχολής προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και της νομιμότητας των υποψηφίων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στις ημερομηνίες που ορίζονται.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης, είτε κατά τον έλεγχο, είτε μετά την εγγραφή κατά οποιονδήποτε τρόπο, ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες, λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται με απόφαση του τμήματος ή της σχολής και αποκλείονται κατά τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα τμήματα και τις σχολές.

 

Αναλυτικά μπορείς να δεις τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι επιτυχόντες στις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων εισαγωγής τους για κάθε κατηγορία ξεχωριστά (σελίδες 4 έως 20)

Αίτηση συμμετοχής – Μηχανογραφικό δελτίο – Τρόπος, χρόνος και τόπος υποβολής

Οι υπαγόμενοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες, πρέπει να υποβάλλουν το μήνα Ιούλιο ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό τους δελτίο.

 

Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και του μηχανογραφικού δελτίου γνωστοποιούνται κάθε χρόνο με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  (Ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρεις στις οδηγίες του υπουργείου παιδείας (σελίδες 20 έως 24)

Ημερομηνίες – Ώρα έναρξης – Διάρκεια και τόπος διεξαγωγής πανελληνίων εξετάσεων για ομογενείς

Οι πανελλήνιες εξετάσεις ομογενών του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό διεξάγονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους.

 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται κάθε χρόνο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (ενότητα «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», υποενότητα «Έλληνες του Εξωτερικού»).

 

Στο πρόγραμμα αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του χρόνου εξέτασης κάθε μαθήματος.

 

Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο παραλαμβάνεται από τον υποψήφιο από το εξεταστικό κέντρο την πρώτη μέρα των εξετάσεων και δύο μπλε ή μαύρα στυλό.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρεις στις οδηγίες του υπουργείου παιδείας (σελίδες 41 έως 42)

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα σπουδών μας

Πανελλήνιες ομογενών

Ομάδες προσανατολισμού – Συντελεστές βαρύτητας

Κάθε υποψήφιος που ανήκει στις βασικές κατηγορίες 1 και 2, εξετάζεται αρχές Σεπτεμβρίου στα μαθήματα που αντιστοιχούν στην ομάδα προσανατολισμού που έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής του.

 

Οι ομάδες προσανατολισμού με τα μαθήματά τους είναι οι εξής : 

1ο επιστημονικό πεδίο :  Ανθρωπιστικές, Νομικές και κοινωνικές επιστήμες
Αρχαία
Ιστορία
Κοινωνιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα / λογοτεχνία
2ο επιστημονικό πεδίο :  Θετικές και τεχνολογικές σπουδές
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα / λογοτεχνία
3ο επιστημονικό πεδίο : Επιστήμες υγείας και ζωής
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα / λογοτεχνία
4ο επιστημονικό πεδίο : Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής
Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον
Νεοελληνική Γλώσσα / λογοτεχνία

Μια βασική παράμετρος στην διαμόρφωση των μορίων εισαγωγής είναι ότι τα μαθήματα δεν είναι ισοβαρή.

 

Σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο μαθήματα με διαφοροποιημένο συντελεστή βαρύτητας:

 

 

1ο επιστημονικό πεδίο :  Ανθρωπιστικές, Νομικές και κοινωνικές επιστήμες Συντελεστής βαρύτητας
Αρχαία 1,3
Ιστορία 0,7
2ο επιστημονικό πεδίο :  Θετικές και τεχνολογικές σπουδές Συντελεστής βαρύτητας
Μαθηματικά 1,3
Φυσική 0,7
3ο επιστημονικό πεδίο : Επιστήμες υγείας και ζωής Συντελεστής βαρύτητας
Βιολογία 1,3
Χημεία 0,7
4ο επιστημονικό πεδίο : Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής Συντελεστής βαρύτητας
Μαθηματικά 1,3
Οικονομία 0,7

Οι υποψήφιοι που υπάγονται στις κατηγορίες 3,4 και 5 εξετάζονται μόνο στο μαθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αρχές Σεπτεμβρίου.

 

Έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν σχολές απο ένα μόνο Επιστημονικό πεδίο και για την εισαγωγή τους απαιτείται βαθμολογία μεγαλύτερης ή ίσης από 10 στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας .

Ειδικά μαθήματα – Πρακτικές δοκιμασίες / αγωνίσματα

 

Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ο υποψήφιος σε ορισμένες σχολές ή τμήματα, ενδέχεται να πρέπει να εξεταστεί σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα.

 

Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε σχολές και μπορεί να είναι : Αγγλικά , Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο και αρμονία.

 

Για την εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές στρατιωτικές, αστυνομίας, πυροσβεστικής και λιμενικού σώματος , οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν ειδικές προκαταρκτικές εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται τον φθινόπωρο κάθε έτους στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

 

Τις ανακοινώσεις για τις σχολές αυτές μπορείς να τις παρακολουθήσεις εδώ

 

Για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ ( Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού),  θα πρέπει να συμμετέχουν στην διεξαγωγή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, η ημερομηνία της οποίας καθορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Τις ανακοινώσεις για τα ΤΕΦΑΑ μπορείς να τις παρακολουθήσεις εδώ

 

Κατόπιν της παρουσίασης των απαραίτητων πληροφοριών  για την συμμετοχή των ομογενών υποψηφίων στις πανελλήνιες εξετάσεις, θα εστιάσουμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι και θα σχολιάσουμε την φιλοσοφία των θεμάτων από την σκοπιά των καθηγητών της e-Noesis.

Πανελλήνιες γηγενών vs Πανελλήνιες ομογενών

 

Η διεκδίκηση μιας θέσης στα Ελληνικά Τριτοβάθμια Ιδρύματα παραχωρείται εξίσου υπό κάποιες προϋποθέσεις τόσο σε γηγενείς, όσο και σε έλληνες ομογενείς.

 

Η εξέταση στα μαθήματα των τεσσάρων ομάδων προσανατολισμού που αναφέραμε είναι προαπαιτούμενη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

 

Παρά το γεγονός πως η εξεταστέα ύλη και για τις δύο κατηγορίες μαθητών παραμένει ίδια, η διαφοροποίηση ως προς τα εξεταζόμενα θέματα είναι εμφανής και παρουσιάζεται με ευνοϊκότερους όρους για τους ομογενείς.

 

Σε επίπεδο δυσκολίας περιλαμβάνουν πιο απλές εφαρμογές συγκριτικά με τους γηγενείς, συνήθως χωρίς περίπλοκες πράξεις και με ασκήσεις που έχουν περιορισμένο αριθμό ζητημάτων.

 

Είναι κατά κύριο λόγο διατυπωμένα με σαφείς εκφωνήσεις που δεν έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους υποψήφιους, εστιάζουν σε βασικά σημεία της θεωρίας και εμπεριέχουν απλό και κατανοητό λεξιλόγιο με εύληπτα νοήματα.

 

Κάνοντας έναν σχολιασμό ως εκπαιδευτικός οργανισμός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα των ομογενών στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται βατά και δεν μπορούν να συγκριθούν σε επίπεδο δυσκολίας με εκείνα των γηγενών.

 

Συνεπώς, επικρατούν συνθήκες που ευνοούν σαφώς τα παιδιά του εξωτερικού να πετύχουν υψηλότερες βαθμολογίες και να διευρύνουν τις επιλογές των σχολών που επιθυμούν.

H συνεργασία της e-Noesis με τους ομογενείς μαθητές

 

Η συνεργασία με τους Έλληνες της ομογένειας ήταν ένας από τους βασικότερους στόχους κατά την ίδρυση της e-Noesis ως online φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης.

 

Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε με Έλληνες που φοιτούν σε ελληνικά και μη σχολεία του εξωτερικού σε χώρες όπως η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ρουμανία και η Σουηδία.

 

Για την συνεργασία που είχαμε μιλάει ο κύριος Παπάς, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου.

 

Η καταρτισμένη ομάδα της e-Noesis είναι διαθέσιμη για να προετοιμάσει όλους τους μαθητές της ομογένειας με έναν από τους πιο σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης που χρησιμοποιείται σε επίπεδο υποδομών και ψηφιακών μέσων.

 

Η γνωστική επάρκεια των εκπαιδευτικών, η γνώση του πλαισίου εξέτασης των ομογενών αλλά και η άψογη συνεργασία με τους υποψηφίους εγγυώνται αναμφισβήτητα την εισαγωγή τους στα ελληνικά πανεπιστήμια.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και το πρόγραμμα σπουδών των ομογενών θα βρεις πατώντας στο παρακάτω κουμπί

Floating Review Template1
4.9/5