Back

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική απορρήτου

 

Το ψηφιακό κέντρο εκπαίδευσης με την επωνυμία «ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο “e-Noesis”, το οποίο είναι εγκατεστημένο και εδρεύει στην Ελλάδα, Κατερίνη και συγκεκριμένα στην Α’ Πάροδο Ειρήνης αρ. 4, διατηρεί τον εκπαιδευτικό ιστότοπο www.e-noesis.gr, ο οποίος προορίζεται για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με αντικείμενο τα μαθηματικά γυμνασίου και λυκείου, μέσω ζωντανών (live) μαθημάτων και παροχής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον συγκεκριμένο ιστότοπο προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, πριν τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου.

Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να απέχει από οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει, ώστε να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Οι πελάτες ή οι χρήστες του ιστότοπού μας δε θα ενημερώνονται ρητά από εμάς για τις αλλαγές αυτές. Αντίθετα, συνιστάται στους χρήστες ο περιστασιακός έλεγχος της ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η πώληση, ενοικίαση, διανομή ή δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
Εάν ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχει τη συγκατάθεση των γονέων του, πριν κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική νομοθεσία

Ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται, αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

  • Οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
  • Κανονισμός 2018 για την Γενική Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR), όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστοτόπων

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η ιστοσελίδα μας ανευρίσκεται και χρησιμοποιείται, καθώς και για να καταγραφεί η πορεία της μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κάνει προσωπικά και εξατομικευμένα γνωστό τον χρήστη σε εμάς. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή καταγράφεται επίσης από το Google Analytics, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του χρήστη, αλλά δεν μας παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν.

  1. Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλεχθεί από τον χρήστη να επικοινωνήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν θα αποθηκευτεί από τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

  1. Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστότοπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιεί ο χρήστης είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

  1. Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Ένας αριθμός τρίτων φορέων χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας. Οι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε παραπάνω.

  1. Παραβιάσεις δεδομένων

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση όλων των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών που θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας.

Κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων θα αναφερθεί σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

 

Πολιτική πληρωμής

Για την συμμετοχή στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες απαιτείται προπληρωμή για το χρονικό διάστημα που ο χρήστης επιθυμεί να συμμετέχει.
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Από την στιγμή που πιστώνεται το χρηματικό αντίτιμο στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ο λογαριασμός του χρήστη ενεργοποιείται και μπορεί να συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το χρηματικό αντίτιμο δεν επιστρέφεται, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις (π.χ. λόγοι ασθενείας, μετακίνησης στο εξωτερικό κ.α.), οι οποίες θα κριθούν από την επιχείρηση.

 

Τερματισμός λογαριασμού

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνδρομή δεν έχει προπληρωθεί στον προαπαιτούμενο χρόνο ή γίνεται κατάχρηση του λογαριασμού, η εταιρία μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη στον ιστότοπο, η οποία θα οδηγήσει σε απώλεια και καταστροφή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτόν.